Zespół programu Mapa Interaktywna. Imperium Rzymskie


Autorzy: Mikołaj Gładysz, Wojciech Witkowski, Jarosław Zulewski
Współpraca autorska: Joanna Peters
Koordynacja projektu: Aleksandra Grygo, Mikołaj Gładysz
Redakcja: Aleksandra Grygo, Renata Korewo, Jerzy Gątarz
Realizacja: GRAFIDEA Jarosław Zulewski, Gdańsk
Adaptacja internetowa: Michał Samujło


© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2006

Wydawca:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 411